Bas Leemans en Rikke Schrauwen winnen 3.000,- vanuit innovatie netwerk jeugd om het onderzoek te doen naar gameproblematiek in de regio Hart van Brabant.

Gamen en de opvoeding. Sommige ouders zien gamen als iets positief en gamen samen met hun kind.

Anderen vinden het tijdsverspilling en zouden kinderen liever zien buitenspelen.

Maar waar komt deze wrijving vandaan en wat is het verschil voor deze gezinnen?

Vanuit Gamen in Balans, toen de tijd nog onder de naam Gamebust, gaan we onderzoeken wat het gamen voor sommige ouders en verzorgers zo lastig maakt. We gaan op zoek hoe games kunnen verbinden, of kunnen zorgen voor een wrijving tussen ouder en kind.

Om uiteindelijk jongeren, ouders en de jeugdzorg te kunnen ondersteunen op gebied van gamen en opvoeding.