Visie & Missie

Visie

Een samenleving waarin gamen een plek heeft gekregen in de maatschappij. Waarbij gamen meer kan zijn dan een hobby en het gesprek over gamen en gamegedrag gevoerd kan worden op een gelijkwaardig niveau.

Missie

Dat ouders en professionals die vragen hebben over gamen en gamegedrag adequate informatie en hulp kunnen vinden. Waardoor het gamen minder wrijving veroorzaakt in het leven van jongeren en er met gelijkwaardig respect een gesprek gevoerd kan worden over oplossingen in plaats van problemen.

Ons Verhaal

Als jongere heb ik (Rikke Schrauwen) veel games gespeelt waarbij beide ouders en school geen raad wisten. Veel wrijving ontstond er rondom het gamen, wat op momenten problematisch was en andere momenten bleken een talent te zijn. Later realiseerde ik me dat mijn omgeving nooit adequaat heeft kunnen reageren op mijn gamegedrag, de informatie en handvatten die nodig bleken waren niet makkelijk beschikbaar. Hierdoor heb ik samen met twee vrienden Tim Kloke en Francois van der Vloet in de zomer van 2017 de eerste presentatie van toenmalig Gamebust gegeven bij R-newt in. Hiermee ging het initiatief van start om gamers en hun omgeving te ondersteunen in de communicatie. Ondertussen is het team veranderd en sloten sociaal maatschappelijk werker Bas Leemans en student neuroscience Martijn Faes zich aan bij Gamen in Balans met nog steeds hetzelfde doel. Ouders en professionals adequate informatie, advies en handvatten bieden op gebied van gamen en gamegedrag.