Er zijn tegenwoordig veel videogames waarin geweld wordt afgebeeld, of waarin gewelddadige dingen worden gedaan. Hierdoor zijn er ook veel zorgen ontstaan bij ouders en docenten. Wat zijn de effecten die deze spelletjes hebben op de kinderen, en zijn deze effecten schadelijk? In dit artikel leggen we uit waarom de antwoorden op deze vragen voor velen nog onduidelijk zijn, en of er negatieve effecten kunnen worden ervaren door het spelen van videogames.

De vraag is dus: Zitten er negatieve effecten vast aan het spelen van gewelddadige videospelletjes? Hoewel de vraag makkelijk te stellen is het antwoord erg moeilijk om te geven. De wetenschap is verdeeld tussen voorstanders en sceptici, en dit zorgt voor veel verwarring. We merken dat beide kampen nog steeds hard tegenover elkaar staan (Hilgard, Engelhardt, Rouder, 2017).

Er wordt steeds meer bewijs aangeleverd dat videospelletjes niet de oorzaak zijn van geweld. Een studie van dit jaar beweert dat er geen verschil is tussen mensen die gewelddadige games, niet-gewelddadige games of geen games spelen. (Kühn, Kugler, Schmalen, Weichenberger, Witt, Gallinat, 2019) Daarnaast was er vorig jaar ook een studie waarin wordt beschreven hoe mensen met sadistische neigingen gewelddadige video games opzoeken (Gonzalez, Greitemeyer, 2018), maar niet dat mensen sadistisch worden door het spelen ervan.

Dit is een optimistisch perspectief, maar zoals Merzenich in het artikel van Bavelier et al., Brains on Video Games (2011), al waarschuwde, zijn er andere effecten die niet altijd direct in het gedrag te zien zijn. Merzenich stelt dat de spelers van gewelddadige videogames minder gevoelig worden voor geweld, zodat het makkelijker aan te zien is, en de drempel om confronterend gedrag te vertonen wordt verlaagd.

Het is dus duidelijk dat de wetenschap er nog niet over uit is of videospelletjes gewelddadig verdrag veroorzaken of niet. De vraag die we ons nu moeten stellen is: Wat is precies de oorzaak van agressie tijdens en het na het gamen, en hoe ga je hiermee om? De huidige antwoorden op deze vraag zullen worden besproken tijdens de komende maand, omdat er veel is om uit te pakken.

Bronnen:

Hilgard, J., Engelhardt, C. R., Rouder, J. N. (2017) Overstated Evidence for Short-Term Effects of Violent Games on Affect and Behavior: A Reanalysis of Anderson et al. (2010). American Psychological Association, 143(7), 757-774. 17 http://dx.doi.org/10.1037/bul0000074

Kühn, S., Kugler, D., T., Schmalen, K., Weichenberger, M., Witt, C., Jürgen Gallinat, J. (2019) Does playing violent video games cause aggression? A longitudinal intervention study. Molecular Psychiatry 24, 1220–1234 https://doi.org/10.1038/s41380-018-0031-7

Gonzalez, J. M., Greitemeyer, T. (2018) The relationship between everyday sadism, violent video game play, and fascination with weapons. Personality and Individual Differences, 124, 51-53. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.11.045 Bavelier, D., Green, C. S., Hyun Han, D. H., Renshaw, P. F., Merzenich, M. M. & Gentile, D. A. (2011) Brains on video games. Nature Reviews, Neuroscience 12, 763. doi: 10.1038/nrn3135

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required