Zoals u in onze eerdere artikelen hebt kunnen lezen, is er een grote verdeling in de wetenschap over het veroorzaken van agressie door games. Vandaag bieden we u een zo helder mogelijk beeld van hoe agressie wordt opgewekt en gebruikt tijdens het gamen.

Boosheid en agressie ontstaan niet zomaar door een spel, zij worden ervaren door frustraties die een situatie oproept. (Giacalone, Greenberg, 1997) Het grootste begin voor frustratie ontstaat bij de samenwerking tussen vreemden die samen naar een doel toe werken. Volgens Cramton (2001) geven mensen die samenwerken en elkaar niet kennen elkaar vaker de schuld van fouten die gemaakt worden. Dit betekent dus dat een speler soms onterecht beschuldigd kan worden, wat kan zorgen voor het gevoel van oneerlijke behandeling. Zoals beschreven in het boek van Mirowsky en Ross (2003) kunnen deze gevoelens van oneerlijkheid leiden tot gevoelens van frustratie en woede, bij zowel degene die de beschuldiging maakt als ook degene die beschuldigd wordt.

Vaak wordt frustratie in online spellen als belediging geuit. Dit is het geval omdat het een toegankelijke en snelle manier is om iemand zich vervelend te laten voelen, maar ook omdat de spelers online een andere identiteit aannemen, los van hun eigen identiteit. (Massanari, 2017) Een studie van Rodriguez Mosquera, Fischer, Manstead en Zaalberg (2008) beschrijft de verschillende reacties of een belediging. Er wordt verteld dat deze beantwoord kan worden met 3 verschillende soorten gedrag: woede, terugtrekken of afkeuren. Een belediging in een videospel kan dus worden beantwoord met woede.

Het is belangrijk om te realiseren dat er ook veel externe factoren kunnen spelen, waardoor een speler sneller gefrustreerd raakt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de thuissituatie gespannen is, of er zijn veel negatieve ervaringen geweest op school.

We hopen u zo een duidelijk beeld te hebben gegeven van het ontstaan van frustratie en woede tijdens het spelen van videogames. Bij meer vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bronnen:

Giacalone, R. A., Greenberg, J. (Eds.) (1997). Antisocial Behavior in Organisations. London, England: Sage.

Cramton, C. D. (2001). The Mutual Knowledge Problem and Its Consequences for Dispersed Collaboration. Organization Science 12(3), 346-371. https://doi.org/10.1287/orsc.12.3.346.1009

Mirowsky, J., Ross, C. E. (2003) Social Causes of Psychological Distress. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter.

Massanari, A. (2017). #Gamergate and The Fappening: How Reddit’s algorithm, governance, and culture support toxic technocultures. New Media & Society, 19(3), 329–346. https://doi.org/10.1177/1461444815608807

Rodriguez Mosquera, P. M., Fischer, A. H., Manstead, A. S. R. & Zaalberg, R. (2008) Attack, disapproval, or withdrawal? The role of honour in anger and shame responses to being insulted, Cognition And Emotion, 22(8), 1471-1498, DOI: 10.1080/02699930701822272

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required