Gameactiviteit kan een impact op het hele huishouden hebben, zelf als er maar één persoon gamet. Er kunnen onzekerheden en probleemsituaties ontstaan, en dat kan een hoop zorgen opwekken. In dit artikel zetten we een aantal zorgen op een rijtje, en geven we u handvatten om hiermee om te gaan.

Mijn kind gamet te lang, ik denk dat hij/zij verslaafd is.

Gameverslaving is een populaire term als het gaat om gameproblematiek. Zoals te lezen in andere artikelen van Gamen in Balans, is er geen officiële diagnose voor gameverslaving op het moment. Het kan echter wel zo zijn dat u vindt dat uw kind grensoverschrijdend gamegedrag vertoont, en de balans tussen gamen en andere taken wordt verstoord. Ga daarom met uw kind in gesprek om er o.a. achter te komen hoe lang een potje duurt. Ga daarnaast ook in overleg met uw kind en stel samen regels op omtrent het gamen, praat ook over eventuele consequenties als de regels gebroken worden.

Mijn kind heeft geen sociaal contact meer met anderen.

Het kan soms erop lijken dat uw kind geïsoleerd raakt door het gamen. Het is belangrijk dat u vraagt aan uw kind of hij/zij samenspeelt met anderen, en of deze bekenden zijn of onbekenden. Gamen kan juist heel sociaal zijn en de sociale en communicatieve vaardigheden van het kind verbeteren. (Martončik, Lokša, 2016; Kowerta, Oldmeadow, 2015) Als blijkt dat uw kind geen sociaal contact ervaart, kunt u uw kind aanmoedigen dit te doen.

Mijn kind wordt agressief tijdens op na het gamen.

Bij het spelen van online spellen moet er vaak met of tegen anderen worden gespeeld. Volgens het boek van Mirowsky en Ross (2003) kan er frustratie ontstaan als een situatie als oneerlijk wordt gezien. Doordat je teamgenoten soms de fout in gaan, of de vijand je net te slim af is, kan er dus frustratie ontstaan. Dit kan zorgen voor agressie tijdens het gamen. Agressie kan ontstaan na het gamen om dezelfde reden. Als een potje bijvoorbeeld vroeg afgebroken moet worden, kan er een straf op het account van de speler worden geplaatst. Deze situatie kan dus ook voor veel frustratie zorgen voor de speler. Agressie komt in vele vormen tijdens en na het gamen voor, op een later moment gaan we hier dieper op in.

Gamen is tijdverspilling, het is jammer dat er zoveel tijd aan wordt besteed.

Op het eerste gezicht kan gamen inderdaad lijken op tijdverspilling. Sommigen zeggen zelfs dat gamen meer schade veroorzaakt dan het goed doet, maar daar is de wetenschap het nog niet over zeker. Wel weten we dat gamen onbewust een training is voor verschillende vaardigheden, zoals plannen, organiseren, prioriteren, strategisch denken en multitasken. (Paronga et al., 2017; Boot, Kramer, Simons, Fabiani & Gratton, 2008)

Video games kunnen nou eenmaal een onbekend en verwarrend terrein zijn. Het is belangrijk om met het kind in gesprek te gaan, en open te staan voor het onderwerp. In de meeste gevallen heeft gamen meer goede functies dan wordt gedacht. Werkt een gesprek niet of wilt u uw vragen graag aan iemand anders stellen, lees dan ons volgend artikel, waar wij u wijzen op verschillende plekken waar u uw hart kunt luchten.

Bronnen:

Martončik, M., Lokša, J. (2016). Do World of Warcraft (MMORPG) players experience less loneliness and social anxiety in online world (virtual environment) than in real world (offline)? Computers in Human Behavior, 56, 127-134. doi: https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.11.035

Kowerta, R., Oldmeadow, J. A. (2015). Playing for social comfort: Online video game play as a socialaccommodator for the insecurely attached. Computers in Human Behavior, 53, 556-566. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.05.004

Paronga, J., Mayer, R. E., Fiorella, L., MacNamara, A., Homer, B. D., Plass, J. L. (2017). Learning executive function skills by playing focused video games. Contemporary Educational Psychology, 51, 141-151. doi: https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2017.07.002

Mirowsky, J., Ross, C. E. (2003) Social Causes of Psychological Distress. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter.

Boot, W. R., Kramer, A. F., Simons, D. J., Fabiani, M., Gratton, G. (2008). The effects of video game playing on attention, memory, and executive control. Acta Psychologica, 129 (3), 387-398. doi: https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2008.09.005

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required