Sinds de World Health Organisation in September 2018 bekend heeft gemaakt een officiële diagnose voor gamestoornis te stellen in hun classificatieboek voor ziekten (ICD-11), is er veel aandacht besteed aan gameproblematiek in de media. Dit kan een heleboel vragen oproepen, daarom wordt er in dit artikel uitgelegd wanneer er sprake kan zijn van een gamestoornis en wat de verschillende perspectieven zijn die hiermee te maken hebben.

De World Health Organisation (WHO)zal dus de gamestoornis opnemen in hun classificatieboek voor ziekten dat vanaf 2022 wordt gebruikt. Een gameverslaving wordt hier niet genoemd, maar de kenmerken waaraan voldaan moet worden om een gamestoornis te hebben wel. Er kan volgens de WHO sprake van een gamestoornis zijn als er langdurige negatieve effecten worden ervaren door gamen. Deze negatieve effecten kunnen bijvoorbeeld aanwezig zijn in het gezinsleven en de persoonlijke ontwikkeling. Via deze link kunt u een video bekijken van de WHO zelf, waarin (in het Engels) wordt uitgelegd wat deze gamestoornis inhoudt.

De introductie van een officiële gamestoornis worden door velen toegejuicht, want het is soms heel lastig om te vinden hoe je er nu eigenlijk mee om moet gaan. Er zijn echter ook wetenschappers die vinden dat deze diagnose overhaast is. Zo is het volgens Van Rooij (2018) niet duidelijk of “het gamegedrag een symptoom is van problemen of een oorzaak” en het is nog niet voldoende bekend “wat het problematisch gedrag precies inhoudt”.

Het is dus misschien nog wat te overhaast om te zeggen of er zoiets als een gameverslaving of een gamestoornis bestaat. Hoewel het een goede bedoeling is om mensen die gameproblematiek ervaren te willen helpen, is het belangrijk dat er geen verkeerde of onterechte diagnoses gesteld worden. Er zal dus meer overeenkomst in de wetenschap moeten komen. Er moet altijd gestreefd worden naar een betrouwbare wetenschappelijke basis en, zoals Van Rooij ook al stelt, er moet ook met de beleving van het kind rekening gehouden worden.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required